Rk Name gp gs g a pts sh sh% sog sog% yc rc pk gw
1 M Hanabusa UC Santa Cruz 17 16 0 0 0 8 .000 2 .250 1 0 0-0 0
1 Z Hummel UC Santa Cruz 17 7 3 0 6 16 .188 11 .688 1 0 0-0 2
1 N Levinson UC Santa Cruz 17 17 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0-0 0
1 B Middlemiss UC Santa Cruz 17 17 4 3 11 23 .174 12 .522 0 0 0-0 0
5 M Barbosa UC Santa Cruz 16 10 1 0 2 14 .071 6 .429 1 0 0-0 0
5 B Godlewski UC Santa Cruz 16 4 1 2 4 19 .053 8 .421 1 0 0-0 0
5 B Kobayashi UC Santa Cruz 16 8 2 1 5 15 .133 6 .400 1 0 0-0 1
8 E Mark UC Santa Cruz 15 10 0 2 2 8 .000 2 .250 2 0 0-0 0
8 D Seltzer UC Santa Cruz 15 10 4 1 9 25 .160 16 .640 1 0 0-0 3
8 D Tirosh UC Santa Cruz 15 - 0 1 1 8 .000 2 .250 2 0 0-0 0
11 R Adler UC Santa Cruz 14 12 0 0 0 5 .000 0 .000 1 0 0-0 0
11 A Okamitsu UC Santa Cruz 14 14 0 3 3 12 .000 1 .083 1 1 0-0 0
11 C Pillon UC Santa Cruz 14 12 1 0 2 15 .067 5 .333 2 0 0-0 0
14 M Kelly UC Santa Cruz 13 12 0 0 0 0 - 0 - 1 1 0-0 0
14 P Murphy UC Santa Cruz 13 2 2 0 4 6 .333 4 .667 0 0 0-0 0
14 S Sprague UC Santa Cruz 13 8 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0 0-0 0
17 B Colacchio UC Santa Cruz 12 6 0 0 0 5 .000 2 .400 1 0 0-0 0
17 D Fuller UC Santa Cruz 12 3 0 0 0 9 .000 4 .444 1 0 0-0 0
17 A Jones UC Santa Cruz 12 2 1 0 2 12 .083 6 .500 0 0 0-0 0
20 A Surrey UC Santa Cruz 11 6 1 0 2 8 .125 2 .250 2 0 0-0 1
21 P Shelling UC Santa Cruz 10 1 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0 0-0 1
22 M Pereira UC Santa Cruz 8 1 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0-0 0
23 A Emch UC Santa Cruz 7 1 0 0 0 3 .000 0 .000 1 0 0-0 0
23 N Hetzel UC Santa Cruz 7 4 2 0 4 9 .222 5 .556 0 0 0-0 1
25 C Busch UC Santa Cruz 6 1 0 0 0 0 - 0 - 0 1 0-0 0
25 E Melara UC Santa Cruz 6 - 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 0-0 0
27 Z Boucher UC Santa Cruz 5 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0-0 0
28 C Chung UC Santa Cruz 3 3 0 0 0 0 - 0 - 1 0 0-0 0
29 B Harrison UC Santa Cruz 1 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0-0 0
29 D Vivian UC Santa Cruz 1 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0-0 0